top of page

2016 Het jaar van aarden en neerzetten vanuit het hart!

Het afgelopen jaar 2015 was een heftig en onrustig jaar. Iedereen werd direct geconfronteerd met de vraag ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat voelt goed?’. Vragen die gaan over het volgen van je hart, je zielenopdracht die ieder van ons in zich draagt. Het was een heftige en intense weg naar binnen die ieder van ons op zijn eigen manier ervaren heeft. Iedereen is aangeraakt door de zielsvonk die altijd in ons aanwezig is. Het verlangen naar betekenis en hart afstemming heeft onze kern geraakt.

Misschien heeft het je in de war gemaakt, misschien heeft het je nieuwsgierig gemaakt, verlangend naar iets nieuws, iets groters, iets dat je leven vervult en omhult. Je bent het afgelopen jaar in een snel tempo door je angsten en onzekerheden heen gegaan. Hebt dingen ervaren en losgelaten. En nu is het tijd om onder alle laagjes van je eigen karma en patronen je echte ik tevoorschijn te laten komen. Je hart te laten spreken. Het loopt over van ideeën, gedachten en enthousiasme. Je hart heeft een grote stap gezet naar het uitbreiden van liefdesenergie en het schoonmaken van het oude dat we niet meer nodig hebben. De innerlijke straling van je hart kan en wil naar buiten treden. Dit licht verbindt alles vanuit liefde en vanuit een wederkerigheid die natuurlijk ontstaat. Als alles verbonden is zijn er geen emoties meer. Alles is in harmonie. En harmonie is waar we voor gevochten hebben. Het leven in angst op alle vlakken is klaar. Kies je voor het hart? Kies je voor het licht? Dan kies je automatisch voor het vertrouwen dat alles wat je nodig hebt er is en zal zijn. Dat wat je nodig hebt om je levensopdracht te volbrengen is er. Is het je zielentaak om met mensen te werken dan zorgen de engelen en meesters er voor dat je dit kunt doen. Door tijd, geld, mogelijkheden, inzichten. Iedereen is aangeraakt en heeft de innerlijke nieuwsgierigheid naar zijn of haar levensopdracht. Om hem te herontdekken. Je weet het al het zat alleen verstopt achter vele laagjes van oude patronen, angst en karma.

De eerste paar maanden januari, februari tot half maart van 2016 staan in het teken van innerlijke rust, zuivering van lichaam en geest en open staan voor het ontvangen van informatie en begeleiding op weg naar je levensopdracht. Ga zitten en mediteer, schrijf op wat je voelt, ziet, doorkrijgt. Eet gezond en puur, ontgift je lichaam. We worden geholpen door velen engelen en meesters om onze taak op ons te nemen. De dingen die je in de afgelopen jaren hebt gedaan aan zelfontwikkeling en scholing vallen samen en op hun plaats. Alles heeft een reden gehad om je voor te bereiden op je taak. Hoe klein of groot die ook is. Alles is even belangrijk in het grote geheel van samenwerking vanuit liefde. Schrijf je innerlijke beelden en boodschappen op en maak een speciaal boekje dat je kunt gebruiken als je eigen persoonlijke handleiding.

In de eerste maanden van het jaar komt er veel liefdesenergie naar de aarde toe. Samen met een dosis gouden energie die de nieuwe energie op aarde doet ‘aarden’. Deze gouden energie activeert de kristallijnen in ons en verbind door middel van gouden draden onze harten met elkaar. Dit is een proces dat nu in gang wordt gezet. Iedereen zal het voelen. Het is een activatie van het nieuwe energiesysteem. Onze aura gaat langzaam verdwijnen en transformeert in een nieuw systeem van eenheid. Dit systeem is goud en verbonden met het kristalraster op aarde. Het is voor onze lichamen een heftig proces. Blijf bij jezelf eet licht en ga slapen als je moe bent. Weet dat het lichaam behoefte heeft aan rust om alle nieuwe structuren te verwerken en te laten bezinken. Het lijf heeft tijd nodig om te wennen. Lichamelijke klachten zijn er om je te vertellen dat je rustiger aan mag doen en mag mediteren en je af stemmen op het licht. Liefde en licht heelt angst en pijn!

Aartsengel Rafael zorgt voor het lichaam en hij helpt je met gezond blijven. Duizelingen zijn een teken van niet geaard zijn. Ga het bos in en ga aarden op de wortels van een boom! De natuur gaat een steeds belangrijkere rol innemen in onze manier van denken en doen. Ze kan ons helen en genezen op manieren waar we nu nog geen weet van hebben.

Aartsengel Metatron helpt ons om het transformatie proces in onszelf goed te laten verlopen. Het is alsof we onszelf opnieuw gaan programmeren met nieuwe codes en nieuwe structuren. Alsof we het kosmische conceptieproces opnieuw beleven. Het samenkomen van het heilige mannelijke principe en het heilige vrouwelijke principe in onszelf om samen te smelten in een lichtvonk die afgestemd is op de gouden kristalenergie. Dit is een erg bijzonder en speciaal moment voor iedereen die nu op aarde leeft!

Vanaf half maart daalt de energie weer en is het tijd om even bij te komen. En om datgene wat je hebt ontdekt te bekijken, te onderzoeken en langzaam neer te zetten. Vanaf maart kunnen we eindelijk de eerste babystapjes zetten naar het leven vanuit ons hart. Maart en april zijn een onderzoeksfase waarin we alle opties bekijken en de beste overhouden om in de zomer te pieken in de energie die vanuit ons hart naar buiten stroomt.

Mei, juni en juli zijn heftige maanden met weer een nieuwe dosis hart energie die naar de aarde wordt gestuurd. Iedereen is bijna euforisch en voelt het helemaal! Blijdschap kan verwarring afwisselen omdat het heel overweldigend kan zijn. Het is nu belangrijk om bij jezelf te blijven die ‘nieuwe energie’ te leren kanaliseren en te gebruiken voor het goede. De heftige energie poorten die nu tijdelijk open staan zijn er om ons te laten voelen wat het is om vanuit het hart te leven. Dit kan maar tijdelijk zo zijn omdat we het als mensheid zelf moeten neerzetten. De energie wordt ons dus aangeboden door de engelen en meesters om te laten voelen en ervaren wat het is om het daarna zelf te doen. We worden geholpen om de les van onvoorwaardelijke liefde te leren en zullen na de zomer zelf het licht en de liefde hoog moeten houden.

Augustus is een maand van rust waarin de liefdesenergie die van buitenaf komt weer afneemt. September, oktober en november zijn maanden waarin we soms het gevoel kunnen hebben de liefdesenergie weer kwijt te zijn. Deze zullen we in onszelf weer moeten aanwakkeren om hem te ervaren en ons ermee te kunnen verbinden. De start van een nieuw tijdperk is begonnen.

Een tijd waarin iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen liefde, licht en daarmee gezondheid. We hoeven niet meer naar een therapeut, dokter of iemand die ons vertelt wat we moeten doen om beter te worden. We moeten naar binnen. Onze eigen verantwoordelijkheid op ons nemen en alles wat we gecreëerd hebben dat niet ontstaan is vanuit liefde maar vanuit angst transformeren in liefde. In ons hart voelen waarom we ons voelen zoals we ons voelen of waarom we er niet uit komen. Het vergt van iedereen discipline en doorzettingsvermogen. Kracht en vertrouwen. Maar het levert zoveel op. We kunnen ons niet voorstellen hoeveel kracht en liefde we kunnen ervaren door te verbinden met elkaar en vanuit liefde te leven. Echte liefde zonder oordeel en gevoel. Het zijn in een staat van berusting en vrede.

December wordt de maand van bidden en verinnerlijking van de liefdeservaring. Dankbaarheid voor alles staat centraal.

Het komende jaar geven de meesters en engelen ons een voorproefje van onze eigen toekomst. Een gouden toekomst die in het teken staat van pure energie en gelijkheid. Een op liefde en daarmee vertrouwen gebaseerde samenleving die geen angst meer kent.

‘Kijk omhoog het gouden tijdperk is er al.’

Vanuit het Hart,

Nikki


Comentarios


Kies je categorie
Nieuwe Berichten
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page