top of page

Nieuwetijdsysteem vs. Oudetijdsysteem

Heelwording. Iets waar we allemaal naar streven. Wat is dat nu heel zijn? Bestaat dat eigenlijk wel? Of past dat bij een aanpak die er voor zorgt dat je altijd maar onder weg bent. Ploeteren door je karma, je verleden, je vorige levens, je processen, blokkades met je moeder, je vader, je man, je gezin, je baas. Altijd op zoek naar een manier om je klachten en kwalen uit te leggen. Altijd jezelf de schuld geven van iets dat je anders moet doen, je moet loslaten of moet leren. Is dat de weg naar heelwording?

Het oude systeem

Deze dualiteit is constant aanwezig en drijft ons voort op ons pad. De dualiteit zorgt ervoor dat je constant in gevecht blijft met jezelf. Je eigen ik, je EGO. Het EGO dat door de regels te volgen, de 'juiste' dingen te doen, te eten, te willen zijn tegen je zegt dat je goed bezig bent en je een schouderklopje geeft. Je EGO is altijd aanwezig en zorgt ervoor dat die constante drang naar iets anders blijft voortduren. Heelwording komt zo steeds verder van je af te staan. Je blijft jezelf gevangen houden in een web van regeltjes en zogenaamde 'goed voor me dingen'. De dingen die goed voor je zijn doe je omdat je ziel ze aangeeft. Dit kost vanuit liefde geen moeite en gaat vanzelf. Kost het moeite om iets te doen dat goed voor je is dan zit je in je EGO!

Het EGO

De aandacht blijft bij je lichaam, je geest en je (eigen) overtuigingen. De aandacht gaat dan niet naar meer bewustzijn en meer ontwikkeling en verinnerlijking. In het oude systeem leven we op een slaafse manier en volgen we iemand of iets die het beter weet. Op welk vlak dan ook. Er is altijd wel iemand waar je naartoe kan gaan en die je kan adviseren. We vertrouwen niet op ons eigen gevoel. We zijn dom gemaakt door oude systemen (imprints, slavernij, angst) die niet meer werken en waarin nieuwetijdskinderen erg slecht functioneren. Je kunt je misschien wel voorstellen dat kinderen en volwassenen die helemaal afgestemd zijn op de nieuwe energie en een grote mate van zelfredzaamheid in zich dragen niet geholpen willen worden door een oud systeem dat is gebaseerd op slaafsheid. Dat gaat er mis. Dat is wat niet werkt. Mensen worden massaal gevoeliger, overal lichamen die opspelen, allergieen, kanker, hartziekten, burnout, hoofdpijnen, ADHD, ASS enz. Dat is allemaal oud systeem en verre van heelwording.

Het nieuwe systeem

Oude methodes zijn gebaseerd op slaafse volgzaamheid. De patient/dokter of leerling/leraar methode werkt niet meer. Gaan we daar in zitten dan worden we ziek. Oude geneesmethodes zijn op. Bescherming van boven van de engelen, meesters en andere wezens is weg. Dit laatste maakt de enorme verwarring en onrust groot in mensen. We worden allemaal met de neus op de feiten gedrukt en komen recht tegenover onze angsten te staan.

'Hier je eigen creatie recht voor je neus!

Doe er iets mee, pak het op en stap in je verantwoordelijkheid!!!'

De angsten die in duizenden jaren aan karma zijn opgebouwd. Dat is veel, erg veel! om in een keer te bevatten en te verwerken. Het heeft tijd nodig en gelukkig hebben we die genoeg ;). De nieuwe tijd vraagt van ons een zelfstandige, zelfreflecterende en zelfredzame instelling. Iedereen wordt op zijn eigen verantwoordelijkheid gewezen. Door de ontwikkeling die we nu met zijn allen doormaken. Het bewustzijn groeit en mensen komen hun hart tegen. Hun hart en ziel roept om erkenning en aandacht! De vernieuwing van de mens is een feit!

We gooien ons jasje en

daarmee onze oude aura uit!

Een aura die was gebaseerd op afhankelijkheid van energie van buitenaf, op ons EGO en in de slachtoffer rol zat. Er kwam niks van binnenuit. We werden altijd (van buitenaf) geholpen en nu is het onze taak en plicht om onszelf te helpen met een nieuw energiesysteem dat volledig gericht is op het aanwakkeren van onze eigen energiebron. De nieuwetijdsenergie maakt dat we onszelf voorzien van energie en vanuit een kosmische liefde kunnen verbinden met elkaar. Dat staat los van aardse liefde die hoort bij de oude aura. Het nieuwe energiesysteem roept ons door ons te raken in ons hart en de oude aura probeert ons vast te houden in oude patronen. De grootste les van de nieuwe tijd: Uit de slachtofferrol stappen en je eigen verantwoordelijkheid op je nemen zonder hulp te verwachten. De kracht van binnenuit ontdekken en uitstralen.

- In het nieuwe systeem zijn er geen emoties. Die bestaan niet meer want we zijn uit de slachtofferrol gestapt!

- In de nieuwe aura zijn er geen verschillen tussen energie centra. Het komt vanuit een centrum. Het nieuwe systeem straalt puur uit. Het neemt niks op. De enerie zelf is genezend en helend voor iedereen in de buurt. Zonder daar zelf een verlies van energie in te merken.

- Communicatie is er vanuit het gouden hartcentrum. Zonder oordeel of andere emotie. Je vertrouwt op jezelf en hebt geen bevestiging nodig van anderen. Je bent. Dat is alles wat er is.

- Energie is altijd en overal aanwezig. We hebben onze eigen voorraad die we kunnen inzetten, vullen en gebruiken. We hebben minder voedsel nodig totdat we niet meer hoeven te eten maar ons puur voeden met kosmische energie. Dat duurt nog even ;)

- Vanuit de nieuwe energie creeeren we in plaats van dingen afdwingen. Dat is een natuurlijk proces dat we nu (nog) niet kunnen gebruiken omdat we daar nog niet energetisch zuiver genoeg voor zijn.

Dan ben je heel. In vrede en in rust en vooral in verbinding met de gouden kristalenergie en de mensen om je heen.

De aarde schuift langzaam in deze nieuwe modus. Dus geef jezelf de ruimte om er langzaam aan te wennen. Je lichaam moet acclimatiseren en aanpassen aan de nieuwe energie. Het leuke is je kunt niks doen, je hoeft niks te doen. Want het willen werken aan iets nieuws duwt je meteen in je EGO. Je kunt alleen maar open staan en alles in je opnemen. Het gaat vanzelf en de engelen en meesters zijn er wel maar meer in een adviserende en samenwerkende rol. Die begeleiding valt niet weg.

Lichamelijk: Hart gerelateerde gevoelens en klachten, hoge ademhaling, vermoeidheid, stemmingswisselingen, depressieve gevoelens, angsten, extreme honger, of geen zin in eten, verwarring, hoofdpijn, wazig zien, mist zien, verslapen zijn allemaal te herleiden naar een wereld die op zijn kop staat en in transformatie is. Je lichaam (ook kinderen die het moeilijk hebben) heeft veel water, schone voeding of vasten, slaap en rust nodig om al deze nieuwe energie en daarmee verhoogde trillingen te kunnen integreren.

Ik zal later meer schrijven over het nieuwe energie systeem en het lichaam.


Kies je categorie
Nieuwe Berichten
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page