top of page

Kristalkinderen, meesters in liefde


Kinderen en baby's die vanuit de hemelse sferen naar de aarde komen om ons iets te vertellen. Ze zijn uitdragers van het licht, de waarheid. Ze passen niet in ons huidige systeem en ze verzetten zich tegen alles wat niet vanuit puurheid en oprechtheid ontstaat. Lastig voor veel ouders, verzorgers en opvoeders. We willen onze kinderen in een hokje stoppen omdat we zelf nog niet klaar zijn om de confrontatie aan te gaan met onze eigen gebreken en onbewustheid. We durven het niet aan en leven in angst in plaats van in liefde en licht. Veel van deze kinderen komen naar de aarde en zijn vrij gemaakt van karma. Ze zijn begeleid door hun engelen en gidsen met als doel een zo zuiver mogelijke energie naar aarde brengen om de mensen om hen heen te laten ervaren wat puur bewustzijn is. Wat het betekent om zonder angst en oordeel te leven. Zonder slaafse volgzaamheid. Deze kinderen zijn de pilaren van de toekomst. Een toekomst die we gaan leven in vrijheid. Vrij van verstikkende blokkades, vrij van slavernij, vrij van angst! We hebben nog een flinke berg te beklimmen! Maar kijk naar je kind, de kinderen om je heen en laat je inspireren je angsten los te laten en het uitdragen van licht op nummer een te plaatsen.

Je kinderen zijn een directe spiegel van je eigen proces. Hieronder een aantal kenmerken waar een kristalkind en ouder zich vast wel in herkennen ;)

- Ze voelen geen aardse emoties omdat die niet bestaan in een hoger bewustzijn....

Met aardse emoties bedoel ik vooral de opvatting dat alles wederkerig moet zijn om een gelukkig leven samen te leven. Aardse emoties zijn; verwachting, jaloezie, onzekerheid, angst, vreugde, (aardse) liefde die gaat over bezit en controle, boosheid, moeheid, euforie, teleurstelling. Ga maar eens na waar je op een gemiddelde dag allemaal mee te maken krijgt. Je staat op en krijgt meteen allemaal emoties over je heen. En boem je zit meteen vol met stress, moeheid en onzekerheid.

Kristalkinderen herkennen deze emoties niet en komen daardoor afwezig over terwijl ze juist heel aanwezig zijn in het hier en nu! Dat maakt ze in balans. Het gaat mis als de ouder, leerkracht of verzorger iets van ze verwacht dat ze niet begrijpen. Denk aan meedeleven, blijschap, liefde, enz.

Een kristalkind heeft alleen maar behoefte aan verbinding vanuit het hart. De innerlijke kracht is zo sterk dat zo'n kind zijn eigenwaarde en bestaansgevoel niet uit andere emoties hoeft te halen. Hij is wat hij is en heeft daar vrede mee. Een kristalkind krijgt zijn energie van het licht en de kosmische liefde die altijd en overal aanwezig is. Als je dat stuk respecteert en eert kun je met zo'n kind alle kanten op. Doe je dat niet of begrijp je het niet dan voelt het kind zich in zijn bestaansgevoel aangetast en komt er protest. Zichbaar door zich af te zetten of onzichtbaar door ziekte en kwalen.

- Emoties die door het kind worden getoond zijn puur projecties van de eigen emoties.

Kristalkinderen zijn transparant. Ze zijn een spiegel een directe reflectie van je eigen gemoedstoestand. Dus een ouder in balans kan een kind zien zoals hij of zij werkelijk is. Een ouder in onbalans zal telkens een uitdaging triggeren door de spiegel die het kind is. En met balans bedoel ik niet een ouder die de hele dag aan het mediteren is. Iedereen heeft wel eens een mindere dag! Ik bedoel een ouder die het kind ziet zoals het is, de kern. En een ouder die zich bewust is van zijn eigen gedrag. Wat gaat er in mij om en hoe speelt dat een rol in het gedrag van mijn kind?

- Ze kennen geen angsten omdat ze licht zien en geen duister.

Kristalkinderen hebben geen angsten. De angsten die ze kunnen ervaren zijn meestal projecties van de blokkades van de ouder. Maar in de kern is er geen angst maar een heel groot vertrouwen in de lichtkract die altijd en overal aanwezig is.

- Ze 'weten' dingen en zullen dat ook laten merken.

Ze delen hun kennis al vanaf het moment dat ze als ziel klaar zijn om in de buik van de mama te incarneren. Het is alleen een kwestie van het 'willen horen' van wat de ziel die je uitgekozen heeft je als ouder te vertellen heeft.

- Ze zijn helder in voelen, weten, horen en zien.

Hun communicatie verloopt anders via het hart, gevoel, de geest. Ze praten minder omdat ze dat niet nodig vinden. Het is lastig voor de omgeving als het kind veel meer oppikt en ook uitzendt dan dat de ouder door heeft. Een baby praat bijvoorbeeld enorm veel tegen de ouder maar op een andere manier. In je hart en je geest kun je het horen. Maar we willen het vaak zien en dan gaat de communicatie vaak mis.

- Ze hebben veel energie en zijn direct verbonden met de bron! Dus ook weinig slaap nodig.

Deze kinderen hebben een contstante verbinding met de lichtkracht. Ze zijn als het ware aangesloten op een energienetwerk waar wij deels van afgesloten zijn. Die aansluiting maakt dat het voor deze kinderen makkelijker is om hun energie op pijl te houden. Ze hebben minder voeding nodig, slapen minder, zijn heel alert en klaar om in het leven te duiken.

- Ziekte is een projectie van de opvoedomgeving. Zelf hebben ze een sterk lichaam.

Ziekte is puur een uiting van energie die ergens heen moet. Alle ziekten zijn te verklaren op energetisch vlak. Danwel een levensles voor het kind of voor de ouders. Ziekte is vaak een projectie van de opvoedomgeving. je kunt je voorstellen dat een kind met een gevoelig darmstelsel dat al is afgestemd op de nieuwe energie waarin voeding heel zuiver moet zijn niks kan met vlees, soya, suiker, e-nummers. Natuurlijk wordt het kind ziek door eczeem, astma, darmklachten enz. Zijn ziekte is een projectie van het gebrek aan inzicht bij de ouder. Dus als de ouder beter zou voelen en luisteren naar het kind en wat zijn ziel nodig heeft zou het kind de ziekte niet hoeven te ontwikkelen. Aan de andere kant zorgt de ziekte van het kind voor meer bewustzijn bij de ouder. Na vaak een lange medische weg wordt de oplossing altijd gevonden in het eten van natuurlijk voedsel en het aanpassen van de levenswijze. Dan komen we weer terug op een ouder in balans. Maar dit is voor veel ouders een confrontatie waar ze (nog) niet aan willen gaan. Elke situatie is een uniek geval en niet alle situaties zijn gelijk.

- Ze hebben weinig of ander voedsel nodig en passen daarmee ook niet in de reguliere schema's!

Gooi al je boeken de deur uit en ga voelen. Wie is mijn kind, wie ben ik? Wat laat mijn kind aan mij zien en hoe kan ik mijn eigen gedrag en blokkades er laten zijn op een open en eerlijke manier zonder mijn kind te belasten? Want niemand is klaar natuurlijk iedereen mag aan zichzelf werken maar het kind verlangt naar eerlijkheid, de waarheid en puurheid. Dat krijgt het niet als een ouder zich niet uitspreekt of die niet lekker in zijn energie zit. Zie ook dat de ontwikkeling van een gewoon kind gelijk loopt met het zijn van een kristalkind. Deze kinderen hebben een wijsheid in zich maar moeten natuurlijk ook simpele 'aardse' dingen leren zoals veters strikken.

Oefening die je kunt doen samen met je kind of alleen:

Ga zitten of liggen op een fijne plek. Maak een verbinding met de aarde vanuit je bekkengebied. Respecteer het als er blokkades zijn en je het gevoel hebt dat het niet lukt... Juist dan is het het moment om je uit te spreken danwel in jezelf of naar buiten toe en verder te gaan. Ik voel het en weet het en het is ok. Maak dan een verbinding met de energie van de bron. Het hoogste licht, de zon hoe je het wil noemen. En sluit samen af door de warmte in je buik te ervaren en voelen!

Waar gaat dit heen? Alles is ons aan het voorbereiden op de nieuwe energie die nu op aarde aan het verankeren is. Deze vraagt ons om zelf de verantwoordelijkheid te nemen over ons eigen leven en ons eigen geluk. Deze kinderen zijn meesters in eigen verantwoordelijkheid en kosmische liefde. Ze voelen precies wat goed voor ze is en wat niet. Dat is de les van de nieuwe tijd de les die onze kinderen ons nu laten zien. Alle kinderen met een stempeltje. Ze zijn bij zichzelf, ze ijn afgestemd maar door de verwachtingen van de buitenwereld passen ze niet in de huidige maatschappij. Misschien moet de maatschappij maar eens veranderen en iedereen de kans geven hun kracht te tonen!

Wil je hier meer over weten, voelen en zien doe dan 19 maart en 9 april mee met de workshop "energetische baby- en kindtaal"

Comments


Kies je categorie
Nieuwe Berichten
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page